023 5310555 info@lucienijsen.nl

Lucie Nijsen

Ontwerpbureau voor 

Tuinontwerp & Beplanting

Bureaulid van de NVTL

Gardendesign & Plantingdesign

Educational Tours 

Publications |Member of NVTL

+31 235310555

info@lucienijsen.nl

www.lucienijsen.com

2012 MK Haarlem

KVK Amsterdam

 

All Rights Reserved ©️ LucieNijsen 2019

disclaimer

Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van deze site en de daarin opgenomen gegevens, kan LNT niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens. LNT aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site of (on)bereikbaarheid van de site.

De inhoud van deze site, de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, teksten en combinaties daarvan en de programmatuur zijn eigendom van LNT

Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van LNT is het niet toegestaan deze site of enig onderdeel daarvan te kopiierenPrivacyverklaring: het gebruik van deze site betekent dat u instemt met de algemene voorwaarden  Gegevens worden niet met derden gedeeld.Wij maken geen gebruik van Cookies

Zie Privacybeleid.